preloder

Organizacja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

ZAPRASZAMY NA

XII ZJAZD PTK

Nowe trendy w kognitywistyce

/New Trends in Cognitive Science

19 – 21.09.2018

Kraków, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6

Pobierz pełny Harmonogram XII Zjazdu PTK Kraków 19-21.09.2018

Pobierz książkę abstraktów XII Zjazdu PTK Kraków 19-21.09.2018

REJESTRACJA WYŁĄCZONA / REGISTER IS DISABLED

15.03 – 15.05.2018
do 31.05.2018

Zgłaszanie abstraktów
/Abstracts submission

16 – 31.05.2018
05.07.2018

Ocena abstraktów
/Abstracts’ evaluation

01.06.2018
20.06.2018
30.06.2018
07.07.2018

Informacja o przyjęciu
/odrzuceniu zgłoszeń
/List of accepted submissions

01 – 29.06.2018
31.07.2018

Uiszczenie opłaty konferencyjnej
/Conference Fee Payment

01.07.2018
15.07.2018

Ogłoszenie harmonogramu XII Zjazdu PTK
/Conference Schedule Annoucement

19.09.2018

Uroczyste otwarcie XII Zjazdu PTK/
Opening of the XII Polish Cognitive Science Society Meeting

Zachęcamy wszystkie zespoły badawcze  realizujące w Polsce projekty kognitywistyczne, by w trakcie Zjazdu przedstawiły postery informujące o swojej aktywności (członkowie zespołu, tematy badań, dotychczasowe rezultaty, współpraca z innymi ośrodkami, itp.) Jesteśmy przekonani, że taka forma autoprezentacji – podczas wydzielonej części sesji posterowej – da aktualny obraz polskiej kognitywistyki i przyczyni się do integracji naszego środowiska. Prosimy, by zgłoszenia takiej autoprezentacji składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Zjazdu, zaznaczając opcję “poster”, a w abstrakcie po tytule wpisując “Prezentacja zespołu [nazwa zespołu]”.

Cele XII Zjazdu PTK

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego odbędzie się pod hasłem „Nowe trendy w kognitywistyce/New Trends in Cognitive Science”. Tematyka konferencji nawiązuje do problemów dyskutowanych podczas XI Zjazdu PTK (Białystok, 2016) i dotyczy najnowszych badań z zakresu nauk o poznaniu oraz nowych perspektyw badawczych związanych z tą interdyscyplinarną dziedziną wiedzy.

PROGRAM RAMOWY / SCHEDULE

Rejestracja uczestników Zjazdu/Registration

8:00 - 9:45

Uroczyste otwarcie XII Zjazdu/Opening Speech

10:00

Wykład Otwierający/Opening Lecture

dr hab. Marcin Szwed (UJ)
http://www.szwedlab.psychologia.uj.edu.pl/people

10:30 - 12:00

Przerwa/Break

12:00 - 14:00

Obrady w sekcjach/Section’s Talks

14:00 - 17:00

Sesja Posterowa/Poster Session

17:00 - 18:30

Uroczysty bankiet/Official Dinner

19:00

Wykład Plenarny/Invited Lecture

prof. Katarzyna Paprzycka (UW)
http://kpaprzycka.filozofia.uw.edu.pl/

10:00 - 11:00

Wykład Plenarny/Invited Lecture

prof. Mariusz Flasiński (UJ)
http://www.ksi.uj.edu.pl/mfl/index.html

11:00 - 12:00

Przerwa kawowa/Coffee Break

12:00 - 12:30

Obrady sekcyjne/Section’s Talks

12:30 - 14:00

Przerwa/Break

14:00 - 15:30

Obrady sekcyjne/Section’s Talks

15:30 - 18:00

Walne Zebranie PTK

19:00

Wykład Plenarny/Invited Lecture

dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. UAM (UAM)
http://kognilab.home.amu.edu.pl/

10:00 - 11:00

Obrady sekcyjne/Section’s Talks

11:00 - 14:00

Zamknięcie Zjazdu/Closing Speech

14:00 - 14:30

BAZA NOCLEGOWA / ACCOMMODATION

Organizatorzy Zjazdu nie gwarantują i nie organizują noclegów dla uczestników.

OPŁATY KONFERENCYJNE / CONFERENCE FEE

Opłata pełna / Full payment
300 PLN / 75 EUR
Opłata pełna z bankietem
/ Full payment inc. official dinner
350 PLN / 90 EUR
Opłata pełna z bankietem (potrawy wegetariańskie)
/ Full payment inc. official dinner (vegetarian dishes)
350 PLN / 90 EUR
Opłata ulgowa (Doktoranci i Studenci)
/ Reduced Payment (Students)
200 PLN / 50 EUR
Opłata ulgowa z bankietem (Doktoranci i Studenci)
/ Reduced Payment inc. official dinner (Students)
250 PLN / 65 EUR
Opłata ulgowa z bankietem (Doktoranci i Studenci / potrawy wegetariańskie)
/ Reduced Payment inc. official dinner (Students / vegetarian dishes)
250 PLN / 65 EUR

Po 31.07.2018
Opłata normalna/Normal payment: 400 PLN/100 EUR
Opłata ulgowa/Reduced payment: 300 PLN/75 EUR
Opłata normalna z bankietem/Normal payment inc. offical dinner: 450 PLN/120 EUR
Opłata normalna z bankietem (potrawy wegetariańskie) /Normal payment inc. offical dinner (vegetarian dishes): 450 PLN/120 EUR
Opłata ulgowa z bankietem/Reduced payment inc. offical dinner: 350 PLN/100 EUR
Opłata ulgowa z bankietem (potrawy wegetariańskie) /Reduced payment inc. offical dinner (vegetarian dishes): 350 PLN/100 EUR

Dodatkowa osoba: 100 PLN bez bankietu/150 PLN z bankietem
Additional person: 25 EUR (ex. official dinner)/40 EUR (inc. official dinner)

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto/Conference fee should be sent at the bank account:
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
Fosa Staromiejska 1A, pok. 304, 87-100 Toruń
Millenium Bank 25 1160 2202 0000 0000 3848 1030

W tytule przelewu należy wpisać/Should be added::  XII Zjazd PTK 2018 oraz imię i nazwisko/XII Polish Cognitive Science Society Meeting 2018, Name and Surname

WYZNACZ TRASĘ / GET DIRECTION

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać wskazówki dojazdu do lokalizacji naszego wydarzenia

Wprowadź miejsce startu i wybierz tryb podróży z lewego formularza, aby zobaczyć trasę.

NIE PRZEGAP / DON’T FORGET

Dodaj do kalendarza / Add to My Calendar 2018-09-19 08:00:00 2018-09-21 14:00:00 Europe/Warsaw XII Zjazd PTK - Nowe trendy w kognitywistyce / New trends in cognitive science II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego odbędzie się pod hasłem „Nowe trendy w kognitywistyce/New Trends in Cognitive Science”. Tematyka konferencji nawiązuje do problemów dyskutowanych podczas XI Zjazdu PTK (Białystok, 2016) i dotyczy najnowszych badań z zakresu nauk o poznaniu oraz nowych perspektyw badawczych związanych z tą interdyscyplinarną dziedziną wiedzy. ul. Ingardena 6, Kraków Uniwersytet Jagielloński ptkzjazd@gmail.com
back to top