Facebook

Członkami Towarzystwa są kognitywiści oraz uczeni reprezentujący nauki tworzące interdyscyplinarny fundament badań kognitywistycznych

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (zwane dalej Towarzystwem lub PTK) powstało 15 maja 2001 roku w Toruniu w trakcie II Krajowej Konferencji „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 października 2002 (nr KRS 0000133722).

Członkami Towarzystwa są kognitywiści oraz uczeni reprezentujący nauki tworzące interdyscyplinarny fundament badań kognitywistycznych: filozofię, logikę, psychologię, neurobiologię, sztuczną inteligencję, językoznawstwo, pedagogikę, antropologię i inne.

Towarzystwo jest podmiotem działającym na rzecz nauki w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, Poz. 615), tj. wykonuje w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nie otrzymując dotacji na działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

Celami statutowymi Towarzystwa są:

 • integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywnymi,
 • wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki,
 • promocja zastosowań kognitywistyki.

Towarzystwo realizuje ww. zadania m.in. przez organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych. Szczególną rolę odgrywają zjazdy Towarzystwa, których celem jest upowszechnianie idei i wyników interdyscyplinarnych badań kognitywistycznych:

 • „Kognitywistyka — program badań i nowych technologii nauczania” (1 Zjazd PTK, Toruń 2002),
 • „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji” (2 Zjazd PTK, Toruń 2003), „Informacja, reprezentacja, system poznawczy” (3 Zjazd PTK, Toruń 2004),
 • „Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych” (4 Zjazd PTK, Toruń 2005),
 • „Umysł w świecie — Świat w umyśle” (5 Zjazd PTK, Poznań 2006),
 • „Sposoby działania umysłu i metody ich badania” (6 Zjazd PTK, Poznań 2008),
 • „4. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne” (7 Zjazd PTK, Poznań 2010),
 • „5. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne” (8 Zjazd PTK, Poznań 2011),
 • „Umysł w świecie znaków” (9 Zjazd PTK, Lublin 2013).
 • „Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące” (10 Zjazd PTK, Szczecin 2014).

Towarzystwo było współorganizatorem następujących konferencji międzynarodowych:

 • „Argumentation as a Cognitive Process”, Toruń, 15-17 maja 2008,
 • „Argumentation as a Cognitive Process. Neurodynamics, Logic and Models of Argumentation”, Toruń 13-15 maja 2010,
 • „Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication”, Lublin, 7-9 maja 2012.

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne organizuje również wykłady popularyzujące kognitywistykę, m.in.:

 • „Naturalizacja rozumu – naturalizacja fenomenologii”, Wioletta Miskiewicz, Toruń 25 marca 2004,
 • „Fenomenologia rozumu a kognitywistyka”, Wioletta Miskiewicz, Toruń 26 marca 2004,
 • „Informing Ourselves to Death? The Paradox of Free Information”, Thomas Hylland Eriksen, Toruń 10 maja 2005,
 • „Duplex visual processing in human cerebral cortex: Evidence from neuroimaging and behavioral studies”, Melvyn Goodale, Poznań 12 października 2005,
 • „The control of Action in the Human Brain”, Jody Culham, Poznań, 2 października 2006,
 • „Experiments on the Phenomenology of Agency”, Shaun Gallagher, Poznań, 15 listopada 2006,
 • „Metody badawcze w kognitywistyce”, Grzegorz Króliczak, Poznań 7-8 stycznia 2007,
 • „Zaglądając do mózgu”, Mikołaj Pawlak Poznań, 28 maja 2007,
 • „Warunki modelowania empatii w sztucznych systemach poznawczych”, Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Poznań 1 czerwca 2007,
 • „Wpływ emocji na procesy przetwarzania informacji u człowieka”, Jarosław Michałowski, Poznań, 14 stycznia 2008.

Ponadto Towarzystwo sprawowało patronat nad cyklem spotkań i publikacji „Poznańskie Forum Kognitywistyczne”, a także nad „Spotkaniami z kognitywistyką” (prowadzonymi od roku 2014 na Uniwersytecie w Białymstoku).