Cognitive Science: From Foundations into the Future. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Facebook

Cognitive Science: From Foundations into the Future
The 13th Congress of the Polish Society of Cognitive Science

Program

[tabs]
[tab title=”Event”]

Framework Program

[/tab]
[tab title=”Framework Program”]

Ramowy Program

23.09.2021

 • 9.45 – Rozpoczęcia Zjazdu
 • 10.00-11.00 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. dr hab. Włodzisław Duch: What is needed to fully understand mental processes?
 • 11.15-12.15 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. Jacob Hohwy
 • 12.30-14.15 – wystąpienia uczestników
 • 14.15-15.15 – przerwa obiadowa
 • 15.15-16.15 – panel dyskusyjny: „Kognitywistyka. Od jej początków w strukturach akademickich do przyszłości w strukturach społecznych”
 • 16.30 – 17.45 – Sesja międzynarodowa „Multidimentionality of the 4th space”
 • 18.00-19.00 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. Dr. Peter Boltuć: Philosophy in AI, not about AI

24.09.2021

 • 10.00-11.00 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. Stephen Cowley: Languaging: feeling one’s way epistemically
 • 11.15-14.15 – wystąpienia uczestników
 • 14.00-15.00 – przerwa obiadowa
 • 15.00-17.45 – wystąpienia uczestników
 • 18.00-19.00 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. Dr. Albert Newen: The Development of false belief understanding – the person model theory and the architecture of mental files

25.09.2021

 • 10.00-11.00 – wykład plenarny, główny mówca: Dr Mohan Sridharan: Integrated Reasoning, Control, and Learning in Cognitive Robot Systems
 • 11.15-14.00 – wystąpienia uczestników
 • 14.15-15.15 – wykład plenarny, główny mówca: Prof. apl. Dr. phil. Gerhard Preyer: Consciousness and mental representation
 • 15.15-15.30 – Zakończenie Zjazdu

[/tab]
[tab title=”Paper Session Programme”]

Paper Session Programme

09/23/2021

 • 12.30-13.00 O rudymentach i pożytkach z filantropii w perspektywie badań kognitywistycznych Wioletta Dziarnowska
 • 13.00-13.30 O relacji między rozszerzonymi i hybrydowymi systemami poznawczymi. Próba systematyzacji pojęć Robert Poczobut
 • 13.30-14.00 Umysł społeczny: Społeczno-poznawcze źródła naszego doświadczenia Daniel Żuromski

09/24/2021

 • 11.15-11.45 Czym (nie) jest format reprezentacji umysłowych? Piotr Kozak
 • 11.45-12.15 Fałszywa pamięć abstrakcyjnych i konkretnych bodźców obrazkowych w zależności od ich własności percepcyjnych Michał Obidziński

12.15-12.30 Coffee break

 • 12.30-13.00 Czy zwierzęta mogą się dziwić, czy jedynie bywają zaskoczone? Anna Dutkowska
 • 13.00-13.30 Afordancje mentalne w udawaniu Monika Dunin-Kozicka
 • 13.30-14.00 O pozornej łatwości rozmów o świadomości Michał Wyrwa

14.00-15.00 Lunch break

 • 15.00-15.30 In search of first-person constraints on dynamical-mechanistic models in cognitive neuroscience Marek Pokropski
 • 15.30-16.00 Mind-life is continuous, feedback is different Olgierd Borowiecki
 • 16.00-16.30 The formalization of representational mechanisms and the social character of self-knowledge Anita Pacholik-Żuromska

16.30-16.45 Coffee break

 • 16.45-17.15 Specyfika bioelektrycznej aktywności mózgu osób z wadą słuchu – badania wstępne wykonane techniką encefalografii Jolanta Zielińska
 • 17.15-17.45 Rola więzi emocjonalnej z opiekunem w rozwoju samoświadomości cielesnej Anna Karczmarczyk

09/25/2021

 • 11.15-11.45 Szum komunikacyjny: próba klasyfikacji Wiesław Walentukiewicz
 • 11.45-12.15 Zmiana epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy Arkadiusz Wójcik

12.15-12.30 Coffee break

 • 12.30-13.00 Asercja a akceptacja Rafał Palczewski
 • 13.00-13.30 Kompetencje dedukcyjne w rozumowaniach sylogistycznych Mariusz Urbański, Dominika Pietrzak
 • 13.30-14.00 Rozwój rozumowania pojęciowego, a rozumienie dziecięcych teorii umysłu człowieka i umysłów nadzwyczajnych (nadprzyrodzonych) u dzieci w okresie średniego dzieciństwa Anna Pietryga

14.00-14.15 Coffee break

[/tab]

[/tab]
[tab title=”Keynotes”]

[/tab]

[/tabs]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *