Facebook

Konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego. Edycja 2022

Szanowni Państwo,

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2022: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską
z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2022 roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2022 roku.

Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów
i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 31 stycznia 2023. Wraz z pracą należy przesłać formularz zgłoszenia podpisany przez osobę zgłaszającą, a także zgodę autora pracy oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych podpisane przez autora lub autorkę zgłaszanej pracy. Załączniki znajdują się na stronie Instytutu Filozofii UJ.  Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *