IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Facebook

Jesteśmy obecnie świadkami znaczącego „ucieleśnienia” metaforyczności. Już sam cudzysłów (w funkcji metafory) użyty dla charakterystyki tego zjawiska wskazuje na fakt bardzo szerokiego realizowania się tej formy myślenia i działania człowieka w rozlicznych, do tej pory nie rozpoznawanych jako metaforyczne, doświadczeniach. Otwiera się nowa perspektywa badania tej starej kategorii filozoficznej.

W trakcie tegorocznych warsztatów znawcy tej problematyki – lingwiści, językoznawcy, logicy, psychologowie, medioznawcy, filozofowie, muzykolodzy, a nawet fizycy i biologowie – przedstawią swoje ujęcia teoretyczne metaforyczności oraz metody badawcze stosowane do analizy szczególnych doświadczeń „metafory w naszym życiu”.

O tym właśnie dyskutujemy w Kazimierzu Dolnym podczas IV Letniej Szkoły Kognitywistyki pt. Metafory ucieleśnione.

Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki metaforyczności. Tradycyjnie pojmowana jest ona własnością mowy, języka czy tekstu, jest traktowana jako ich stylistyczna ozdoba czy narzędzie perswazji. Rewolucja kognitywistyczna dokonana w psychologii, filozofii, antropologii w połowie minionego stulecia zmieniła ten punkt widzenia. Za sprawą monografii George’a Lakoffa i Marka Johnsona „Metafory w naszym życiu”, ale także badaczy spoza językoznawstwa, zaczęto pojmować metaforyczność jako własność struktur pojęciowych ludzkiego umysłu, a także niektórych rodzajów działania. Poszerzono nie tylko obszary badań, wykraczając daleko poza język i teksty literackie, nawet te użytkowe jak dyskursy polityczne, ale podjęto badania empiryczne nad rozlicznymi rodzajami zachowań człowieka i jego metaforycznych wytworów. Efektów metaforyczności zaczęto upatrywać również w gestach, rytuałach, zachowaniach społecznych, rozpoznając metaforyczne struktury, funkcje i wytwory daleko poza językiem – w malarstwie, wizualnych sztukach użytkowych, w muzyce, tańcu.

IV Letnia Szkoła Kognitywistyki, w której bierze udział 65 uczestników z różnych ośrodków naukowych w całej Polski, odbywa się w trybie hybrydowym i składa się z dwóch części. Część I to piętnaście wykładów Mistrzów wygłoszonych „w realu” i za pośrednictwem streamingu online; w części II, o charakterze warsztatowo-seminaryjnym, w 27 wystąpieniach studenci i doktoranci prezentują swoje projekty badawcze i wyniki prowadzonych badań. W ramach IV LSK odbywa się także wystawa prac plastycznych Magdaleny Łaty, absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS. Zbiór różnorodnych prac, z zakresu malarstwa, rysunku, instalacji oraz sztuki włókna, został wybrany pod katem głównego tematu tegorocznej Szkoły.

Organizatorami Szkoły są Wydział Filozofii i Kognitywistyka KUL, studenci z Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL, Instytut Filozofii UMCS i Fundacja Rozwoju KUL, a odbywa się ona pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Letnia Szkoła Kognitywistyki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie lsk.kul.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *