Jesienne Warsztaty Kognitywistyki

Facebook

Kognitywistyka KUL i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL zapraszają na

Jesienne Warsztaty Kognitywistyki

Zapewniamy, że takich zajęć outdoorowych jeszcze u nas nie było.

Spotkanie odbędzie się w Lasach Janowskich oraz w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie w dniach 9-11 października 2020 r.

Wydarzenie ma charakter edukacyjno-integracyjny, któremu będą towarzyszyć dwa, jak sądzimy, bardzo interesujące warsztaty.

Prowadzący, no cóż, chyba ich Państwu nie musimy przedstawiać…

  1. dr Andrzej Zykubek – I Warsztat terenowy – Dlaczego bagna wciągają i czy widłaki mają widły?
  2. dr Paweł Fortuna – II Warsztat – Animal Rationale: Czego możemy nauczyć się od zwierząt?

Opis warsztatów

Dlaczego bagna wciągają i czy widłaki mają widły?

Warsztaty terenowe pt. Bagno wciąga, czyli czy widłaki mają widły? będą miały za zadanie zwrócić uwagę na wielozmysłową (multisensoryczną) percepcję otoczenia. Ich celem będzie kształtowanie umiejętności i wiedzy m.in. na temat percepcji krajobrazu, różnorodności biocenotycznej i różnorodności gatunkowej. Zajęcia terenowe w kompleksie leśnym Lasy Janowskie (w rezerwatach Imielty Ług, Lasy Janowskie i Szklarnia). Podczas kilkugodzinnych zajęć terenowych i studyjnych uczestnicy (1) zapoznają się ze specyfiką i metodyką badań terenowych, ich mocnymi i słabymi stronami, (2) zapoznają się z przykładami różnych siedlisk, typów krajobrazu i grup fitocenotycznych znajdujących się na terenie Lasów Janowskich, (3) dokonają identyfikacji gatunków rzadkich i zagrożonych, a także tych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, włącznie z charakterystyką siedlisk, w których te gatunki występują, (4) przeprowadzą ocenę stopnia antropopresji terenów objętych ochroną.

Animal Rationale: Czego możemy nauczyć się od zwierząt?

W ramach warsztatu II „Animal Rationale: Czego możemy nauczyć się od zwierząt?”, uczestnicy uczą się stosować reguły wnioskowania przez analogię na przykładzie podobieństw między zachowaniem zwierząt i ludzi. Uczestnicy są aktywizowani dzięki zastosowaniu następujących metod dydaktycznych: niekonwencjonalne techniki szkoleniowe (ćwiczenia teatru improwizowanego), zajęcia outdoor, case study, indywidualna prezentacja, debata. Główne zagadnienia warsztatu: wnioskowanie przez analogię jako dyspozycja poznawcza, zastosowanie wnioskowania przez analogię w nauce – znane przykłady (Newton, Mendelejew), zachowanie zwierząt jako przypadek do analizy: jerzyk, pszczoła miodna, wilk, błazenek.

Więcej: https://kognitywistyka.kul.pl/jesienne-warsztaty-kognitywistyki/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *