Zmarł Profesor Piotr Francuz

Facebook

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 listopada 2020 r. zmarł prof. Piotr Francuz – psycholog, ceniony wykładowca i naukowiec, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Laboratorium Psychoneurofizjologicznego, były dyrektor Instytutu Psychologii KUL (2012-2020). Miał 60 lat.

PROFESOR PIOTR FRANCUZ

  • Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab; dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk; członek L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO);
  • Stypendysta uniwersytetów amerykańskich i europejskich (m.in. Catholic University of America (Washington D.C., USA), Catholic University of Leuven (Leuven, Belgia), University of Wisconsin-Madison (Madison, WI, USA), Purdue University (West Lafayette, IN, USA), Cornell University (Ithaca, NY, USA), Universita Italiana per Stranieri (Perugia, Włochy), University of London (Londyn, UK);
  • Autor, redaktor i współredaktor ponad 20 książek oraz ponad 100 artykułów w czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych, audiowizualnych;
  • Kierownik, opiekun naukowy i główny wykonawca grantów (m.in. Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju); wieloletni współpracownik TVP SA;
  • Nagrodzony, m.in. Nagrodą im. Władysława Witwickiego, Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w dziedzinie psychologii, Nagrodą Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 (Imagia, w kierunku neurokognitywnej teorii obrazu), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2012”, za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce, wyróżniony tytułem „Wykładowca Roku 2011″, nadanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Zainteresowany problematyką rozumienia przekazów wizualnych, w szczególności obrazów malarskich i audiowizualnych oraz percepcji i wyobraźni wizualnej i kinestetycznej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej.

Łączymy się w żałobie z rodziną Zmarłego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *