Konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego

Facebook

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2021: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterskąz kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2021 roku oraz prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2021 roku.

Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 31 stycznia 28 lutego 2022 r. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

Kapituła Nagrody

Oceny zgłoszonych prac na podstawie zleconych opinii Ekspertów dokonuje Kapituła Nagrody w składzie:

 • dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
 • dr Marta Siedlecka (Instytut Psychologii UJ, Wiceprzewodnicząca Kapituły, Sekretarz Kapituły)
 • dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)
 • dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
 • dr Aleksandra Domagalik (Pracownia Obrazowania Mózgu, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ)
 • dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
 • dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
 • dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Instytut Informatyki Stosowanej UJ)
 • dr hab. Anita Pacholik-Żuromska (Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego)
 • dr hab. Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
 • dr hab. Michał Wierzchoń (reprezentant Dyrektora Instytutu Psychologii UJ)
 • dr hab. Mirosław Wyczesany (Instytut Psychologii UJ)

Dotychczasowi laureaci konkursu

 • 2009 – Maciej Taraday i Mira Marcinów (za prace magisterskie)
 • 2010 – Błażej Skrzypulec i Anna Anzulewicz (za prace magisterskie)
 • 2011 – Marek Muszyński (za pracę magisterską) oraz Magdalena Senderecka (za pracę doktorską)
 • 2012 – Adrianna Smurzyńska, Paweł Mandera (za prace magisterskie) oraz Anna Chuderska (za pracę doktorską)
 • 2013 – Magdalena Ferdek, Urszula Górska (za prace magisterskie) oraz Konrad Werner (za pracę doktorską)
 • 2014 – Aleksandra Krogulska, Zuzanna Skóra (za prace magisterskie) oraz Marta Siedlecka i Krystian Barzykowski (za prace doktorskie)
 • 2015 – Aleksandra Sadowska (za pracę magisterską) oraz Błażej Skrzypulec (za pracę doktorską)
 • 2016 – Marta Sokólska (za pracę magisterską) oraz Krystyna Bielecka (za pracę doktorską)
 • 2017 – Marta Łukowska (za pracę doktorską) [Nagrody za pracę magisterską nie przyznano]
 • 2018 – Michał Ociepka (za pracę magisterską) oraz Łukasz Bola (za pracę doktorską)
 • 2019 – Joanna Szczotka (za pracę magisterską) oraz Maciej Raś (za pracę doktorską)
 • 2020 – Olgierd Borowiecki (za pracę magisterską) [Nagrody za pracę doktorską nie przyznano]

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *